Nyt tag
Renovering af klimaskærm
Udskiftning af tag
Undertag
Renovering af køkken
Nyt badeværelse
Nyt tag, vinduer og facaderenovering

-Vi holder hvad vi lover

Velkommen til Tømrerfirma Lars Printz A/S

Tømrerfirma Lars Printz A/S er stiftet af Lars Printz og er en veldreven tømrervirksomhed, der kontinuerligt er vokset siden etableringen i 2003.

Vi udfører alle typer tømreropgaver samt hovedentrepriser med andre faggrupper som underentreprenører. Vi har egne murere og kan derfor også løse en række mureropgaver i egenproduktion.

Vores forretningsfilosofi er, at vi vil drive en professionel håndværks-virksomhed, der bygger på faglig stærke medarbejdere, der hver dag leverer kvalitetsarbejde. Vi ønsker derved at kunne opbygge gode langvarige kundeforhold.

Firmaet beskæftiger afhængig af sæson typisk 25-35 håndværkere og 7 administrative medarbejdere herunder 3 byggeledere. Virksomheden omsatte i 2012 for kr. 43 mio. og i 2013 for kr. 50 mio.

Alle typer tømrerarbejde

Vi tilbyder alle typer tømrerarbejde herunder klimaskærmsrenovering, indvendig istandsættelse, nybyggeri, serviceopgaver samt hovedentrepriser. Vore entrepriser spænder mellem kortvarige serviceopgaver til hovedentrepriser på op til kr. 20 mio.
Vore kunder er alle typer bygherrer fra private personer og ejer/andelsboligforeninger til virksomheder, kommuner samt andre offentlige institutioner.

Vi samarbejder med rådgivende arkitekter og ingeniører på de fleste større byggerier, og har også her en række faste gode samarbejdspartnere. På de små sager sætter vi en stor ære i at rådgive og vejlede bygherre udførligt.

 

Medarbejdere

Medarbejder hos Lars Printz A/S

Vi har i Lars Printz A/S lagt vægt på at have en god og stor kerne af erfarne medarbejdere, så vi kan bevare en faglig viden samt videregive den til vore yngre svende. Vore byggeledere tilbydes efteruddannelse efter faglig interesse samt behov.

Læs mere

Fleksibilitet

Lars Printz

I Lars Printz A/S er vi vant til at arbejde med kunder, som har pludseligt opståede opgaver, som skal løses. Vi arbejder kontinuerligt for f.eks. Ringsted og Gladsaxe kommune med alt fra mindre serviceopgaver til større renoveringer.

Læs mere

Opgaver

Møns Klint

Vi udfører alle typer tømreropgaver samt hovedentrepriser med andre faggrupper som underentreprenører. Vi har egne murere og kan derfor også løse en række mureropgaver i egenproduktion.

Læs mere


Vores specialer er: